Tijdens de doorgroeistage loopt de student stage in het gewone onderwijs bij 3-, 4- of 5-jarigen (niet in een klas met enkel 2,5-jarigen). Hiervoor komt de student enkele dagen observeren, participeren en kleine opdrachten oefenen. 

In deze stage krijgt het lid zijn van het schoolteam meer aandacht: alle verantwoordelijkheden van de klastitularis opnemen en oefenen, samenwerking en overleg met de mentor en andere leerkrachten van het schoolteam rond kleuters met problemen, oog hebben voor samenwerking met alle leden van het team, werk zien en initiatief nemen. 

De student zorgt voor een gevarieerd aanbod dat groeikansen biedt voor alle ontwikkelingsdomeinen van alle kinderen in de klas, groepjes van kinderen én individuele kinderen. Ze hebben oog voor de sociale, culturele en talige diversiteit binnen de klas en vanuit een positieve benadering zetten ze hier interventies voor op. Interventies worden uitgevoerd en bijgestuurd na evaluatie, dit in overleg met de mentor. De student maakt gebruik van de leerplannen van het schoolnet waartoe de school behoort.

De student gaat exploratief aan de slag als partner van ouders en als cultuurparticipant. De student kan het eigen handelen zelfstandig bevragen om steeds een betere leerkracht te worden en kunnen medestudenten coachen in hun leerproces. 

Doorgroeistage A (semester 1) 
De student stelt zelf een planning op voor de stage a.d.h.v. onderstaande richtlijnen:
Stagepakket 1:
– De student plant min. 2 losse observatiedagen in.
– De student plant 2,5 aaneensluitende realisatiedagen in (bijvoorbeeld: maandag, dinsdag en woensdag).
– De student rond stagepakket 1 af voor dinsdag 18 november.
Stagepakket 2:
– De student plant min. 1 losse observatiedag in.
– De student plant 5 aaneensluitende realisatiedagen in met optie onderbreking van een weekend (bijvoorbeeld: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag of donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag).

– De student rond stagepakket 2 af voor vrijdag 21 januari.

Doorgroeistage B (semester 2) 
De student stelt zelf een planning op voor de stage a.d.h.v. onderstaande richtlijnen:
Stagepakket 1:
– De student plant min. 2 losse observatiedagen in.
– De student plant 2,5 aaneensluitende realisatiedagen in (bijvoorbeeld: maandag, dinsdag en woensdag).
– De student rond stagepakket 1 af voor dinsdag 28 april.
Stagepakket 2:
– De student plant min. 1 losse observatiedag in.
– De student plant 5 aaneensluitende realisatiedagen in met optie onderbreking van een weekend (bijvoorbeeld: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag of donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag).
– De student rond stagepakket 2 af voor vrijdag 17 juni.

De verwachtingen voor de doorgroeistage kan u hier raadplegen.

Hier vindt u een overzicht van de begeleidingsmomenten van deze stage:

DS A – Overzicht begeleidingsmomenten semester 1 

DS B – Overzicht begeleidingsmomenten semester 2

Hier vindt u het begeleidings- en evaluatieformulier in Word- en PDF-versie:

Begeleidings- en evaluatieformulier mentor (Word)

Begeleidings- en evaluatieformulier mentor (PDF)