De student loopt 3 weken stage gespreid over het eerste/tweede semester. Hiervan doet hij 3 weken stage in eenzelfde stageklas bij de 4- en/of 5-jarigen. In de eerste week van deze stage staat de mentor de student nog bij door voldoende aanwezig te zijn in de klas en in overleg met de student moeilijke zaken te bespreken. Doorheen deze stage neemt de student de volledige opdracht van de mentor over. Het reflecteren op het dagelijks verloop en op de ontwikkeling van de eigen competenties maakt daar deel van uit. De laatste 2 weken staat de student alleen in de klas om het zelfstandig stage lopen te mogen ervaren (tenzij we in samenspraak beslissen dat dit nog niet mogelijk is). De mentor kan dan andere taken binnen de school opnemen.Daarnaast voert de student enkele taken uit op schoolniveau (min. 2 schoolgebonden initiatieven voor +/- 32 à 40 uren). Dit wordt ingevuld met een focus die de student in samenspraak met de begeleider en de school legt. De student neemt deel aan initiatieven die hierbij aansluiten en kan er ook zelf, samen met collega’s, uitwerken en/of begeleiden. Mogelijke voorbeelden: speelplaatswerking, bewegingsaanbod, projecten, ouderbetrokkenheid, zorg … en dit telkens op schoolniveau. In samenspraak met de stageschool en de stagebegeleider wordt bekeken wanneer deze taken best ingepland en uitgevoerd worden gespreid over semester 1/2. 

Het groeien in een team is tijdens deze stage een belangrijke competentie. De student neemt tijdens de eindstage deel aan de teamvergaderingen, werkgroepen en wordt zo goed als mogelijk opgenomen in het team. Om dit mogelijk te maken vinden we het bijvoorbeeld belangrijk dat de student in de leraarskamer wordt toegelaten (ook als dat voor andere stagiaires niet toegelaten is).
 
De aandacht gaat tijdens deze stage uit naar het inspelen op individuele kleuters zonder de gehele klasgroep uit het oog te verliezen. De student focust zich bewust op het aanbod, de organisatie, zijn leerkrachtstijl en de sfeer en relaties in de klasgroep en de school.

Eindstage A (semester 2), B (semester 1) of C (jaarvak)  – 10 STP

De student stelt zelf een planning op voor de stage a.d.h.v. onderstaande richtlijnen:

Stagepakket 1:

 • De student plant min. 3 losse observatiedagen in.

 • De student plant 5 aaneensluitende realisatiedagen in met optie onderbreking van een weekend (bijvoorbeeld: maandag, dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag of donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag).

 • De student rond stagepakket 1 af voor dinsdag 18 november of dinsdag 28 april.

Stagepakket 2:

 • De student plant min. 2 losse observatiedagen in.

 • De student plant 5 aaneensluitende realisatiedagen

Stagepakket 3:

 • De student plant min. 1 losse observatiedag in.

 • De student plant 5 aaneensluitende realisatiedagen

 • De student rond stagepakket 2 en 3 af tegen vrijdag 21 januari of 17 juni. 

De student krijgt de mogelijkheid om stagepakket 2 en 3 meteen achter elkaar uit te voeren. De student neemt hiernaast ook nog 32 à 40 uur op schoolniveau op.

Eindstage D (semester 2), E (semester 1) of F (jaarvak)  – 10 STP (voor bachelor lerarenopleiding)

De student stelt zelf een planning op voor de stage a.d.h.v. onderstaande richtlijnen:

Stagepakket 1:

 • De student plant min. 3 losse observatiedagen in.

 • De student plant 3 aaneensluitende realisatiedagen in met optie onderbreking van een weekend (bijvoorbeeld: maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, vrijdag en maandag).

 • De student rond stagepakket 1 af voor dinsdag 18 november of 28 april.

Stagepakket 2:

 • De student plant min. 2 losse observatiedagen in.

 • De student plant 5 aaneensluitende realisatiedagen.

Stagepakket 3:

 • De student plant min. 1 losse observatiedag in.
 • De student plant 5 aaneensluitende realisatiedagen.
 • De student rond stagepakket 2 en 3 af tegen vrijdag 21 januari of 17 juni.

De student krijgt de mogelijkheid om stagepakket 2 en 3 meteen achter elkaar uit te voeren.De student neemt hiernaast ook nog 32 à 40 uur op schoolniveau op.

De verwachtingen voor de eindstage kan u hier raadplegen.

 
Hier vindt u het overzicht van de begeleidingsmomenten voor deze stage: 

Overzicht begeleidingsmomenten semester 1

Overzicht begeleidingsmomenten semester 2

Hier vindt u het begeleidings- en evaluatieformulier in Word- en PDF-versie:

Begeleidings- en evaluatieformulier mentor (Word)

Begeleidings- en evaluatieformulier mentor (PDF)