Tijdens de instapstage leer je gedurende 6 stagedagen de brede taak van een leraar kleuteronderwijs kennen. Je kijkt met een open blik naar, probeert te begrijpen en deel te nemen aan (meedoen, nadoen en zelf doen) wat je in de kleuterklas ziet. Hierbij probeert de student wat hij ziet en doet al te begrijpen vanuit de inzichten en begrippen die hij leert tijdens de verschillende opleidingsonderdelen.    
 
Je neemt kansen om aan te voelen en te ervaren of deze job jou zou kunnen liggen. Hoe voel ik me tussen kinderen? Hoe verloopt het contact met kinderen en mentor? Ben ik gemotiveerd? Neem ik initiatieven om allerlei uit te proberen?
De student stelt zelf een planning op voor de stage a.d.h.v. onderstaande richtlijnen:
 
– De student loopt max. 2 dagen stage in één week.
 
– De student plant max. 3 lossen dagen in in een en dezelfde maand.
 
– De student plant de eerste drie dagen voor de reflectieavond op de hogeschool (november of april).

De verwachtingen van de instapstage kan u hier raadplegen.

Hier vindt u een overzicht van de begeleidingsmomenten van deze stage:

Overzicht begeleidingsmomenten

Hier vindt u het begeleidings- en evaluatieformulier in Word- en PDF-versie:

Begeleidings- en evaluatieformulier mentor (Word)

Begeleidings- en evaluatieformulier mentor (PDF)