Tijdens de keuzestage heeft de student de mogelijkheid om ook andere invullingen van het leraar zijn te leren kennen en zo bijvoorbeeld stage te lopen in het buitengewoon onderwijs, methodescholen, bij de zorgleraar. De student kan ook kiezen om stage te lopen op werkplekken die verwant zijn aan het gewone kleuteronderwijs en krijgt op die manier de kans om andere contexten te leren kennen zoals het jeugdwerk, sociaal-culturele sector, buitenschoolse opvang, CLB, educatieve sector, … 

De student krijgt  in het begint de tijd en ruimte om de organisatie in al zijn aspecten te leren kennen. Gaandeweg zal de student ook zelf actief meedraaien. Hoe dit verkennen en meedraaien wordt vorm gegeven, hangt af van de stageplaats waar de student terecht komt. Elke student zal hier met de stageplaats en in overleg met de stagebegeleider afspraken rond maken. 

De stage loopt gedurende 15 dagen stage gespreid over het semester volgens een halftijds (of eventueel voltijds) traject. De taakbelasting komt overeen met 20 uur per week. Dit wil zeggen dat de student 2,5 dag op de stageplaats aanwezig is en een halve dag heeft om voor te bereiden.

Keuzestage B (semester 1) 

De student stelt zelf een planning op voor de stage a.d.h.v. onderstaande richtlijnen:

De stage loopt gedurende 15 dagen stage gespreid over het semester volgens een halftijds (of eventueel voltijds) traject. De eerste twee weken in halftijds traject worden ingepland voor 18 november. 

Keuzestage A (semester 2) 
De student stelt zelf een planning op voor de stage a.d.h.v. onderstaande richtlijnen:

De stage loopt gedurende 15 dagen stage gespreid over het semester volgens een halftijds (of eventueel voltijds) traject. De eerste twee weken in halftijds traject worden ingepland voor 28 april.

De verwachtingen voor de keuzestage kan u hier raadplegen.

Hier vindt u een overzicht van de begeleidingsmomenten van deze stage:

Keuzestage B (semester 1)

KS B – Overzicht begeleidingsmomenten

Keuzestage A (semester 2)

KS A – Overzicht begeleidingsmomenten

Hier vindt u het begeleidings- en evaluatieformulier in Word- en PDF-versie:

Begeleidings- en evaluatieformulier mentor (Word)

Begeleidings- en evaluatieformulier mentor (PDF)