De kalender voor de dagopleiding vindt u hier

Studenten van de avondopleiding spreken hun data af in overleg met de stageschool. 

Ook voor enkele expertstages worden data in onderling overleg bepaald.