Je bent al leerkracht, maar je hebt je diploma niet behaald aan een Katholieke hogeschool? Dan kan je terecht bij ons in het godsdiensttraject! 

Het is mogelijk om het traject af te leggen op één academiejaar in onze avond- en weekendopleiding en je kan de opleiding starten in september of februari. Het behelst 18 studiepunten en bestaat uit volgende opleidingsonderdelen, dan spreid je je traject over 1 academiejaar:

·       Religie, zingeving en levensbeschouwing (3 STP – semester 2 – examen junizittijd): 2 contactmomenten op donderdagavond + zelfstudiepakket zie digitaal leerplatform 

·       Interculturaliteit en interreligieusiteit (3 STP – semester 1 – examen januarizittijd): Vak rond diversiteit en levensbeschouwing; vertrekkende vanuit stichtende verhalen: 4 contactmomenten op dinsdagavond. 

·       Godsdienst 1 (3 STP – semester 2 – examen junizittijd): Basisprincipes godsdienstdidactiek (werkplangodsdienst leren kennen, ochtendritueel, stiltebeleving, christelijke feesten, morele ontwikkeling en waardeopvoeding bij kleuters, …): 3 contactmomenten op donderdagavond. 

·       Godsdienst 2 (3 STP – semester 1 – examen januarizittijd): Verdieping godsdienstdidactiek (idee van verbondenheid staat centraal, Bijbelverhalen in de kleuterklas, filosoferen en theologiseren met kleuters, rouwen van kleuters): 4 contactmomenten op dinsdagavond

·       Doorgroeistage (met focus godsdienst) (6 STP – semester 1 of 2): In te vullen naargelang (werk)situatie student (thema uitwerken met expliciete aandacht voor het godsdienstige, uitstap naar een levensbeschouwelijke plek, …): 2 contactmomenten op dinsdagavond.

 

Meer informatie over onze opleidingsonderdelen, vind je terug op volgende site

Je gaat voor jezelf na hoeveel tijd je nodig hebt om de verplichte opdrachten voor deze stage tot een goed einde te brengen. In samenspraak met je mentor plan je de nodige stagemomenten in. Dit kunnen aaneensluitende, aparte dagen, vaste of losse momenten in de week, … zijn. 

Om voor zichzelf een idee te hebben betreft dit een opleidingsonderdeel van 6 studiepunten, wat overeenkomst met een belasting van +/- 150 à 180 uren. Het gaat dan zowel om voorbereidend werk, de realisaties en reflecties waartoe je komt, als ook de begeleidingsmomenten die vanuit de hogeschool met je stagebegeleider voorzien worden. 

Hier vindt u de verwachtingen van de student, mentor en stagebegeleiding voor de doorgroeistage met focus godsdienst:

Verwachtingen student

Verwachtingen mentor

Verwachtingen stagebegeleiding

Hier vindt u een overzicht van de begeleidingsmomenten van deze stage:

Overzicht begeleidingsmomenten

Hier vindt u het begeleidings- en evaluatieformulier in Word- en PDF-versie:

Begeleidings- en evaluatieformulier mentor (Word)

Begeleidings- en evaluatieformulier mentor (PDF)