In het kader van het Europese Erasmusuitwisselingsprogramma (Erasmus+) ontvangt Lerarenopleiding van Thomas More Mechelen elk jaar leerkrachten in opleiding uit verschillende Europese landen.  Deze studenten lerarenopleiding komen voor een semester of een heel academiejaar.  Hun programma bestaat uit het volgen van cursussen enerzijds en stagelopen anderzijds. 

Studenten volgen in de mate van het mogelijke cursussen uit het reguliere aanbod van kleuter- en lagere onderwijs maar ook vakken die hogeschoolbreed gegeven worden zoals bijv. Survival Dutch. 

Daarnaast is het praktijkaspect voor deze studenten een belangrijk onderdeel van hun Erasmusprogramma, nl. ervaring opdoen in een Vlaamse basisschool en dat 4 halve dagen per week in overleg met de mentor.  Het is iets waar ze erg naar uitkijken omdat het hen een reële inkijk geeft in het dagelijkse onderwijs van bij ons.  Meteen is  dit ook de grootste uitdaging voor hen, niet in het minst omdat ze de taalbarrière moeten te zien overwinnen
Wat verwachten we van de mentor?


Wat verwachten we van de student?